BotBanHang API
Search
K
Comment on page

Lead API Backend

Hướng dẫn dành cho Developer tích hợp Backend như : Node.js, PHP, .Net , Python...
Page : Tương đương 1 domain website. ( eg: abcd.com )
Conversation : Một cuộc hội thoại là một thông tin Khách hàng - Client (client_id), gồm có Tên, email hoặc số điện thoại.
Message : Một tin nhắn hoặc một sự kiện được tạo ra.

Hướng dẫn tạo kênh thu Lead.

1. ĐĂNG NHẬP
2. THIẾT LẬP
3. TẠO MỚI
4. NHẬP THÔNG TIN
5. LẤY PAGE_ID
Chọn "Inbox Pages"
Chọn biểu tượng thiết lập
Chọn biểu tượng [+] để tạo mới
Điền thông tin phù hợp như hình dưới với tên miền của bạn.
  • Chọn website bạn vừa tạo ở cột bên phải.
  • Chọn tab "Thiết lập chung" để lấy ID Page như hình bên dưới.
Thông tin ID PAGE
post
https://chatbox-public.botbanhang.vn
/v1/app/conversation/create
Create or Update Conversation
post
https://chatbox-public.botbanhang.vn
/v1/app/message/create
Create or Update Message